سایتهای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانهای کشور

يه سري سايت ديگه

 سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور

 

http://www.mporg.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي

 

http://www.mpo-as.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين

 

http://www.mpo-qz.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان رضوي

 

http://www.mpo-kh.ir

 

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي

 

http://www.wampo.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگان

 

http://www.mpo-hr.gov.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خوزستان

 

http://www.mpo-kz.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس

 

http://www.mpo-fr.gov.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان

 

http://www.mpo-zn.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان

 

http://www.mpo-es.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان

 

http://www.mpo-hm.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزی استان تهران

http://www.mpotehran.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان جنوبي

http://www.mpo-kj.gov.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي

/؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان

 

http://www.golestanmpo.ir

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاه

 

http://www.irkermanshah.org

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اردبيل

 

http://www.mpo-ar.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم

 

http://www.mpo-qm.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گيلان

 

http://www.mpo-gl.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بوشهر

 

http://www.mpo-bs.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري

 

http://www.mpo-chb.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كردستان

 

http://www.mpo-kd.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان

 

http://mpo-kr.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستان

 

http://www.mpo-lr.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزي

 

http://www.mpo-mr.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران

 

http://www.mpo-mz.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ايلام

 

http://www.mpo-il.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهكلويه و بوير احمد

 

http://www.mpo-kb.ir  (غير فعال)

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان

 

http://www.mpo-sb.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سمنان

 

http://www.mpo-sm.ir

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد

 

http://www.mpo-yz.ir

 

نوشته شده توسط یکی در بین شما در ۲۲:۳۸ بعد از ظهر |  لینک ثابت   •